De SWOT

1 swotDe SWOT analyse is de moeder van alle vierkantjes. De twee dichotomieën behoren tot de meest elementaire: binnen of buiten en goed of slecht.Onze club en de boze buitenwereld, goed en kwaad. Het zijn bijna morele categorieën.

2.1 DE VELDEN VAN HET VIERKANT

De SWOT analyse is een instrument om inzicht te verwerven op een basaal niveau. Het werpt licht op de vragen:
1. Waar zijn we goed in?
2. Waar zijn we slecht in?
3. Wat gebeurt er ons heen waar we baat bij (kunnen) hebben?
4. Wat gebeurt er om ons heen dat ons bedreigt?

Het is een statisch model. Doordat de omgeving verandert, is het zinvol de analyse regelmatig te herhalen. In de vergelijking van analyses ontstaat iets van dynamiek.

2.2 WAT KAN IK ERMEE?

De SWOT analyse is door zijn grofmazigheid een goed instrument om een eerste diagnose mee te doen. De eenvoud is zijn kracht. Hierdoor kan het ook goed gebruikt worden om met brede groepen stakeholders te communiceren over de noodzaak tot veranderingen.

2.3 WIE HEEFT HET BEDACHT?

Volgens Wikipedia is de aanzet tot dit model gegeven in een onderzoek dat in 1960 startte aan het Stanford Research Institute onder leiding van Robert F. Stewart. Bij dit project, dat tot 1969 zou duren, was ook Albert Humphrey betrokken, die een belangrijke bijdrage aan de sterkte-zwakteanalyse zou leveren. Op basis van dit onderzoek werd een conceptmodel ontwikkeld met de naam SOFT:
Satisfactory: goed in het heden
Opportunity: goed in de toekomst
Fault: slecht in het heden
Threat: slecht in de toekomst

Tijdens een seminar in Zürich in 1964 werd “fault” uitgewisseld voor “weakness” en ontstond het huidige acroniem SWOT. Zo deden toponderzoekers van een gerenommeerde universiteit negen jaar over het benoemen van vier velden.

Na lezing van de handleiding in het boek ‘Management by Squares’, kunt u dit sneller.