Accountants en goeroes

‘Zo’n MBA is eigenlijk niet veel meer dan Management by Squares.’

Op basis van deze quote van een Nijenrodiaans hoogleraar ben ik ooit begonnen met het verzamelen van vierkantjes, van SWOT tot Yohari, van Eisenhower matrix tot situationeel leiding geven, willen/kunnen en Boston Consultancy Group Analyse. Inmiddels ben ik bezig de verzameling te verwerken tot een boek. Ergens in 2015 komt het uit: ‘Management by Squares – een verzameling en een handleiding’.

In een vorige bijdrage schreef ik dat op een aantal vierkantjes gestuit was, die van de 16 types van Myers-Briggs (MBTI) afgeleid waren. In die zin is het MBTI een magisch vierkant, want het omvat vier variabelen in plaats van de ‘normale’ twee die nodig zijn om een vierkantje te maken. Niet alle combinaties zijn al vertaald naar een prachtige theorie of test of training. Er missen nog een paar.

accountants en goeroes

En beloofd is beloofd, ik zou conform mijn eigen handleiding  de drie ontbrekende vierkantjes op basis van de MBTI maken en deze met u delen. Hierbij de eerste van de drie:

Een van de ontbrekende combinaties is het afzetten van Introvert/Extravert tegen de manier van waarnemen: direct en concreet (Sensing) of als gestalt en mogelijkheid (iNtuiting).

Dit levert de onmisbare

KIJKRICHTING MATRIX op!

 

  • Kijk je naar concrete zaken en naar binnen, dan graaf je in je geheugen en kijk je naar wat er WAS.
  • Kijk je naar concrete zaken en naar buiten, dan pak je wat voorhanden is en kijk je naar wat er IS.
  • Probeer je een beeld te vormen en kijk je daarvoor naar binnen, dan zie je wat KAN.
  • Probeer je een beeld te vormen en kijk je daarvoor naar buiten, dan zie je wat ZAL.

Die laatste klinkt misschien gek, maar een extraverte zieNer zal het nooit bij zien laten. Hij zal handelen op wat hij denkt dat kan en daarmee wordt het wat zal. De intuïtieve extraverte zal een leider, leraar of goeroe zijn.

Het is onbegrijpelijk dat dit vierkantje zomaar is blijven liggen. Ik voel dat er zeker een boek en een workshop aan te wijden is. Of een carrieretest, of een stukje teambuilding, relatietherapie of een coachingsmodel. U begrijpt, ik ben een intuïtieve introvert. Ik verzin wat KAN waar u bij staat.

PS: het is niet helemaal onopgemerkt gebleven. Judy Robb en Linda Berends hebben het in de marge van een artikel genoemd, maar ik denk dat ze het niet helemaal goed hebben.

How to tell the forest from the trees!

Extraverted Sensing- Notices the rich detail in the whole forest – the trees, their color and texture, their sounds, their smells, the pattern of light and dark…

Introverted Sensing – Notes that this forest has always been here and recalls being in a forest from childhood, smelling that smell and the fun of playing hide and seek behind the trees…

Extraverted iNtuiting – Thinks of the fractal patterns, the wide range of possibilities in the forest, how this forest is part of the ecosystem and is affected by polllution from the city…

Introverted iNtuiting – Recognizes that the forest is deeply symbolic of all of life in its interconnectedness and constant recycling and growth and foresees that this forest will soon be torn down for a housing development…